SDE - Sammensluttede Danske Energiforbrugere

Year created: 1995 No of staff: 0

Sources of Funding
Chart?cht=p3&chd=t:0,0,0,0,100,0&chs=120x80&chf=bg,s,eef5fb&chdlp=b

100% - Private

Address
Boe Carslund-Soerensen<br/>Byhaven 1, Herrestrup
Grevinge
4571
Denmark

Phone:
+45 59 66 02 31
Fax:
45 59 66 04 14

sde@energiforbrugeren.dk

Web site: http://www.energiforbrugeren.dk

Primary contact

Bestyrelsesmedlem Boe CARSLUND-SOERENSEN
bcs.sde@energiforbrugeren.dk

This Organisation has project ideas, please log in to see them: log in

General Info

SDE - Sammensluttede Danske Energiforbrugere - er en interesseorganisation for alle energiforbrugere.

SDE onsker en fordomsfri og åben diskussion af alle kendte og potentielle energiformer, deres anvendelse, deres fordele og deres ulemper.


SDE onsker gennem dialog at påvirke lovgivere og myndigheder, så den enkelte borger frit kan vælge den energiform, vedkommende foretrækker til opvarmning mv., under hensyntagen til miljo og lokale forhold, naboer m.v.


SDE onsker en mere sammenhængende energipolitik.


SDE onsker en energipolitik, som tilgodeser den enkelte forbrugers og samfundets interesser i en rimelig afvejning.


SDE onsker en energipolitik, som giver den enkelte energiforbruger mulighed for selv at tilrettelægge sin energiforsyning.