V.I.P. card

CeDuBo - Centrum Duurzaam Bouwen

General Info

CeDuBo - Centrum Duurzaam Bouwen is an information and coordination centre involved with sustainable building. The centre has been involved in various activities both in Flanders and throughout Europe and were part of the project 'Transitiemanagement durably live and build - DUWOBO'.

De vzw Centrum Duurzaam Bouwen (kortweg CeDuBo) is een informatie- en coördinatiecentrum. Als coördinatiecentrum richt het centrum een platform op om duurzaam bouwen meer vorm te geven. Het centrum is actief betrokken bij de verschillende activiteiten die in Vlaanderen en Europa worden opgezet in het kader van duurzaam bouwen. Op deze manier kan het centrum de nieuwe ontwikkelingen op de voet volgen en de partners op de hoogte houden.


Daarnaast maakt zij ook deel uit van het project 'Transitiemanagement duurzaam wonen en bouwen', kortweg DUWOBO. De transitie-methodiek gaat uit van het inzicht dat duurzaam wonen en bouwen een systeem is en dat fundamentele veranderingen in een systeem kunnen worden bewerkstelligd door een transitie.


In dit platform wordt de kennis inzake duurzaam bouwen, die in de verschillende organisaties aanwezig is, bijeen gebracht.


Areas of expertise: energy efficiency in buildings, advice on specific energy issues, energy auditing promotion of technology, solar energy