Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης, Μονάδα EPU, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

EPU-NTUA - National Technical University of Athens, Decision Support Systems Lab

Year created: 1980 No of staff: 60

Address
9, Iroon Polytechniou str
Zografou, Athens
GR-15773
Greece

Phone:
30 210 7723555 / 3639
Fax:
30 210 7723550

contact@epu.ntua.gr

Web site: http://www.epu.ntua.gr

Primary contact

Dimitris ASKOUNIS
askous@epu.ntua.gr

Click to see all contacts

General Info

EPU-NTUA is a multidisciplinary scientific unit that offers consulting, training and R&D services on a wide range of complex problems. The unit operates within the Electrical & Computer Engineering Department of the National Technical University of Athens (NTUA), the oldest, largest and most prestigious Technical University of Greece. EPU-NTUA collaborates regularly in R&D and consulting projects with several major European organisations. It is involved in major EU programmes (TACIS, PHARE, MEDA, THERMIE, SYNERGY, JOULE, SAVE, RACE, ESPRIT, DRIVE, BRITE EURAM) as well as in national programmes funded by Greek Ministries (National Economy, Industry, Energy and Technology, Environment and Urban Planning), Energy Organisations (electricity, oil and gas sectors), regional authorities and other public and private organisations. EPU-NTUA is the oldest establishment in Greece to offer advice on energy policy issues at urban, regional, national and European level.


Areas of expertise: Consulting serives, dissemination of information and technologies, research and analysis in: energy policy, energy planning, energy modelling, energy management and energy auditing, energy efficiency, rational use of energy, renewable energy sources, climate change